تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز ; روزنامه اصلاح‌طلب شرق در شماره امروز خود، تیتر یک روزنامه را برای هجمه علیه زنوزی اختصاص داده و سعی داشته است با اتهاماتی مانند «رانت» ، «فساد»اذهان مخاطب خود علیه مالک باشگاه سوق دهد، موضوعی که با توجه به سخنان تند زنوزی، قابل پیش‌بینی بود.
هجمه روزنامه شرق علیه زنوزی مالک تراختور

به گزارش واضح نیوز ; روزنامه اصلاح‌طلب شرق در شماره امروز خود، تیتر یک روزنامه را برای هجمه علیه زنوزی اختصاص داده و سعی داشته است با اتهاماتی مانند «رانت» ، «فساد»اذهان مخاطب خود علیه مالک باشگاه سوق دهد، موضوعی که با توجه به سخنان تند زنوزی، قابل پیش‌بینی بود.