تبلیغات بنری
در خصوص اینکه باشگاه استقلال مدعی است زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی را به صورت انحصاری در اختیار گرفته است اظهار داشت: ما تا پایان همین فصل با مجموعه ورزشی آزادی قرارداد داریم و مبلغ آن را به مدیریت این مجموعه پرداخت کردیم و تمریناتمان را در این زمین انجام می‌دهیم.وی افزود: صحبت هایی برای تمدید قرارداد زمین تمرین آزادی برای فصل آتی انجام دادیم اما هنوز در این زمینه پاسخ قطعی را نگرفتیم ولی طبیعتا قرارداد ما تا پایان فصل با مجموعه وزشی آزادی پابرجا خواهد بود.مسئولان باشگاه استقلال اعلام کردند زمین…
واکنش عنایتی به قرارداد استقلالی ها با مجموعه ورزشی آزادی

در خصوص اینکه باشگاه استقلال مدعی است زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی را به صورت انحصاری در اختیار گرفته است اظهار داشت: ما تا پایان همین فصل با مجموعه ورزشی آزادی قرارداد داریم و مبلغ آن را به مدیریت این مجموعه پرداخت کردیم و تمریناتمان را در این زمین انجام می‌دهیم.

وی افزود: صحبت هایی برای تمدید قرارداد زمین تمرین آزادی برای فصل آتی انجام دادیم اما هنوز در این زمینه پاسخ قطعی را نگرفتیم ولی طبیعتا قرارداد ما تا پایان فصل با مجموعه وزشی آزادی پابرجا خواهد بود.

مسئولان باشگاه استقلال اعلام کردند زمین شماره 2 آزادی را به مدت یک سال در اختیار گرفته اند.