1 ​ 2 واکنش وزیر ارتباطات به خبر درگذشت استاد شجریان، خسرو آواز ایران

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

واکنش وزیر ارتباطات به خبر درگذشت استاد شجریان، خسرو آواز ایران

فوت استاد شجریان,استاد شجریان,

از عصر امروز که شایعاتی در خصوص درگذشت استاد شجریان در برخی رسانه ها مطرح شد کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به خبر درگذشت استاد شجریان واکنش نشان داند   از ساعتی پیش برخی شبکه های اجتماعی از درگذشت استاد محمدرضا شجریان خسرو آواز ایران خبر می دهند. خبری که هنوز توسط هیچ یک از نزدیکان استاد و مسئولان بیمارستان جم محل بستری استاد شجریان تایید نشده است.این درحالی است که کانال تلگرام خبرگذاری صداوسیما خبر درگذشت استاد شجریان را تایید کرد. این درحالی است که دکتر بهلولی عضو تیم معالج ایشان این خبر…

تبلیغات بنری
از عصر امروز که شایعاتی در خصوص درگذشت استاد شجریان در برخی رسانه ها مطرح شد کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به خبر درگذشت استاد شجریان واکنش نشان داند   از ساعتی پیش برخی شبکه های اجتماعی از درگذشت استاد محمدرضا شجریان خسرو آواز ایران خبر می دهند. خبری که هنوز توسط هیچ یک از نزدیکان استاد و مسئولان بیمارستان جم محل بستری استاد شجریان تایید نشده است.این درحالی است که کانال تلگرام خبرگذاری صداوسیما خبر درگذشت استاد شجریان را تایید کرد. این درحالی است که دکتر بهلولی عضو تیم معالج ایشان این خبر…
واکنش وزیر ارتباطات به خبر درگذشت استاد شجریان، خسرو آواز ایران

از عصر امروز که شایعاتی در خصوص درگذشت استاد شجریان در برخی رسانه ها مطرح شد کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به خبر درگذشت استاد شجریان واکنش نشان داند

 

از ساعتی پیش برخی شبکه های اجتماعی از درگذشت استاد محمدرضا شجریان خسرو آواز ایران خبر می دهند. خبری که هنوز توسط هیچ یک از نزدیکان استاد و مسئولان بیمارستان جم محل بستری استاد شجریان تایید نشده است.

این درحالی است که کانال تلگرام خبرگذاری صداوسیما خبر درگذشت استاد شجریان را تایید کرد. این درحالی است که دکتر بهلولی عضو تیم معالج ایشان این خبر را تکذیب کردند.