1 ​ 2 همسر حسن روحانی صاحبه انگلیس | صاحبه عربی همسر حسن روحانی کیست؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

همسر حسن روحانی صاحبه انگلیس | صاحبه عربی همسر حسن روحانی کیست؟

صاحبه عربی همسر حسن روحانی,همسر دوم حسن روحانی,همسر حسن روحانی در انگلیس,

 همسر حسن روحانی در انگلیس تایید شد | صاحبه عربی همسر حسن روحانی کیست؟ همسر روحانی، صاحبه عربی، دختر خاله او خانه‌دار است و به فعالیت سیاسی یا اجتماعی چندانی مشغول نیست. روحانی و همسرش صاحب پنج فرزند (دو پسر و سه دختر) شده‌اند که یکی از پسران وی (محمد فریدون) در سال ۱۳۷۶ به دلیل خودکشی یا قتل نامشخص با هفت تیر پدرش در منزل درگذشته‌است. یکی از دختران روحانی، پزشک است و به‌همراه همسرش در وین اتریش زندگی می‌کند روحانی در همایش بیمهٔ سلامت همگانی در خردادماه ۱۳۹۳، مسئولیت…

تبلیغات بنری
 همسر حسن روحانی در انگلیس تایید شد | صاحبه عربی همسر حسن روحانی کیست؟ همسر روحانی، صاحبه عربی، دختر خاله او خانه‌دار است و به فعالیت سیاسی یا اجتماعی چندانی مشغول نیست. روحانی و همسرش صاحب پنج فرزند (دو پسر و سه دختر) شده‌اند که یکی از پسران وی (محمد فریدون) در سال ۱۳۷۶ به دلیل خودکشی یا قتل نامشخص با هفت تیر پدرش در منزل درگذشته‌است. یکی از دختران روحانی، پزشک است و به‌همراه همسرش در وین اتریش زندگی می‌کند روحانی در همایش بیمهٔ سلامت همگانی در خردادماه ۱۳۹۳، مسئولیت…
همسر حسن روحانی صاحبه انگلیس | صاحبه عربی همسر حسن روحانی کیست؟

 همسر حسن روحانی در انگلیس تایید شد | صاحبه عربی همسر حسن روحانی کیست؟

همسر روحانی، صاحبه عربی، دختر خاله او خانه‌دار است و به فعالیت سیاسی یا اجتماعی چندانی مشغول نیست. روحانی و همسرش صاحب پنج فرزند (دو پسر و سه دختر) شده‌اند که یکی از پسران وی (محمد فریدون) در سال ۱۳۷۶ به دلیل خودکشی یا قتل نامشخص با هفت تیر پدرش در منزل درگذشته‌است. یکی از دختران روحانی، پزشک است و به‌همراه همسرش در وین اتریش زندگی می‌کند

روحانی در همایش بیمهٔ سلامت همگانی در خردادماه ۱۳۹۳، مسئولیت پدرخواندگی دو کودک شیرخوار را بر عهده گرفت.