تبلیغات بنری
وحید امیری:چون ۳ سال قهرمان شدیم دیگر حق قهرمان شدن نداریم؟برخی‌ها به طرز عجیبی خواستار تعطیلی لیگ برتر هستندلیگ بدون دستاورد تعطیل شود زحمت یکسال فوتبالی ما از بین می‌رودبرخی‌ها خیلی راحت به ما انگ می‌زنند
وحید امیری:چون ۳ سال قهرمان شدیم دیگر حق قهرمان شدن نداریم؟

وحید امیری:چون ۳ سال قهرمان شدیم دیگر حق قهرمان شدن نداریم؟

برخی‌ها به طرز عجیبی خواستار تعطیلی لیگ برتر هستند

لیگ بدون دستاورد تعطیل شود زحمت یکسال فوتبالی ما از بین می‌رود

برخی‌ها خیلی راحت به ما انگ می‌زنند