1 ​ 2 وحید طلایی درگذشت + علت مرگ و سوابق کاری کارمند شهرداری تهران

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

وحید طلایی درگذشت + علت مرگ و سوابق کاری کارمند شهرداری تهران

وحید طلایی,علت فوت وحید طلایی کارمند شهرداری,

وحید طلایی" از پرسنل شهرداری تهران شاغل در شرکت شهرسالم و معاون پیشین شهرداری منطقه ۳ به علت ابتلا به کرونا درگذشت مرحوم آقای طلایی در افشا و رسانه‌ای شدن برخی تخلفات شهرداری تهران نقش مهمی داشت.رکنا

تبلیغات بنری
وحید طلایی" از پرسنل شهرداری تهران شاغل در شرکت شهرسالم و معاون پیشین شهرداری منطقه ۳ به علت ابتلا به کرونا درگذشت مرحوم آقای طلایی در افشا و رسانه‌ای شدن برخی تخلفات شهرداری تهران نقش مهمی داشت.رکنا
وحید طلایی درگذشت + علت مرگ و سوابق کاری کارمند شهرداری تهران

وحید طلایی" از پرسنل شهرداری تهران شاغل در شرکت شهرسالم و معاون پیشین شهرداری منطقه ۳ به علت ابتلا به کرونا درگذشت

مرحوم آقای طلایی در افشا و رسانه‌ای شدن برخی تخلفات شهرداری تهران نقش مهمی داشت.رکنا