1 ​ 2 ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران(+عکس)

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران(+عکس)

ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران(+عکس)  ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران بعد از چند سال انتظار از گمرک ترخیص شدند.

تبلیغات بنری
ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران(+عکس)  ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران بعد از چند سال انتظار از گمرک ترخیص شدند.
ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران(+عکس)

ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران(+عکس

ورود اولین مرسدس بنز جی تی ۶۳ اس و بی ام و ایکس ۷ به تهران بعد از چند سال انتظار از گمرک ترخیص شدند.