1 ​ 2 وزنه بردار مرد چینی در مسابقات زنان! + عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

وزنه بردار مرد چینی در مسابقات زنان! + عکس

وزنه بردار زن چینی دو جنسه,وزنه بردار مرد در مسابقات زنان المپیک توکیو 2020,

وزنه برداری زنی که مرد بود | فیلم وزنه بردار مرد چینی در مسابقات وزنه برداری زنان | این وزنه بردار چینی که در رقابت های وزنه برداری بانوان شرکت کرده است، امروز به دلایل نامعلومی باعث شک برگزار کنندگان مسابقات شد و پس از کمی (فقط کمی) بررسی متوجه شدند وی مرد است!   از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست..   علی هاشمی وزنه بردار

تبلیغات بنری
وزنه برداری زنی که مرد بود | فیلم وزنه بردار مرد چینی در مسابقات وزنه برداری زنان | این وزنه بردار چینی که در رقابت های وزنه برداری بانوان شرکت کرده است، امروز به دلایل نامعلومی باعث شک برگزار کنندگان مسابقات شد و پس از کمی (فقط کمی) بررسی متوجه شدند وی مرد است!   از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست..   علی هاشمی وزنه بردار
وزنه بردار مرد چینی در مسابقات زنان! + عکس

وزنه برداری زنی که مرد بود | فیلم وزنه بردار مرد چینی در مسابقات وزنه برداری زنان |

این وزنه بردار چینی که در رقابت های وزنه برداری بانوان شرکت کرده است، امروز به دلایل نامعلومی باعث شک برگزار کنندگان مسابقات شد و پس از کمی (فقط کمی) بررسی متوجه شدند وی مرد است!

 

از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست..

 

علی هاشمی وزنه بردار