1 ​ 2 وضعیت طرح ترافیک دوشنبه 4 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

وضعیت طرح ترافیک دوشنبه 4 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک

ترافیک 4 مرداد 1400,محدودیت های ترافیکی 4 مرداد 1400,وضعیت ترافیک 4 مرداد,

وضعیت طرح ترافیک یکشنبه 3 مرداد 1400 همچنین ساعت دقیق شروع و پایان طرح ترافیک 4 مرداد و طرح کنترل آلودگی هوا به همراه اطلاعات تکمیلی را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید. با پایان تعطیلات 6 روزه در تهران ساعت طرح ترافیک تهران از فردا ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود. وضعیت طرح ترافیک امروز و ساعت شروع و پایان طرح ترافیک دوشنبه 4 مرداد 1400 خواهیم داشت. با ما همراه باشید! هفته گذشته با شروع تعطیلات 6 روزه تهران اجرای طرح ترافیک در تهران نیز لغو شد. حالا با پایان این تعطیلات ساعت طرح ترافیک تهران هماننده گذشته…

تبلیغات بنری
وضعیت طرح ترافیک یکشنبه 3 مرداد 1400 همچنین ساعت دقیق شروع و پایان طرح ترافیک 4 مرداد و طرح کنترل آلودگی هوا به همراه اطلاعات تکمیلی را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید. با پایان تعطیلات 6 روزه در تهران ساعت طرح ترافیک تهران از فردا ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود. وضعیت طرح ترافیک امروز و ساعت شروع و پایان طرح ترافیک دوشنبه 4 مرداد 1400 خواهیم داشت. با ما همراه باشید! هفته گذشته با شروع تعطیلات 6 روزه تهران اجرای طرح ترافیک در تهران نیز لغو شد. حالا با پایان این تعطیلات ساعت طرح ترافیک تهران هماننده گذشته…
وضعیت طرح ترافیک دوشنبه 4 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک

وضعیت طرح ترافیک یکشنبه 3 مرداد 1400 همچنین ساعت دقیق شروع و پایان طرح ترافیک 4 مرداد و طرح کنترل آلودگی هوا به همراه اطلاعات تکمیلی را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.

با پایان تعطیلات 6 روزه در تهران ساعت طرح ترافیک تهران از فردا ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود.

وضعیت ترافیک، کنترل ترافیک، محدودیت های ترافیکی

وضعیت طرح ترافیک امروز و ساعت شروع و پایان طرح ترافیک دوشنبه 4 مرداد 1400 خواهیم داشت. با ما همراه باشید!

هفته گذشته با شروع تعطیلات 6 روزه تهران اجرای طرح ترافیک در تهران نیز لغو شد. حالا با پایان این تعطیلات ساعت طرح ترافیک تهران هماننده گذشته از ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود. بنا بر اعلام شهرداری تهران طرح ترافیک تهران از فردا دوشنبه 4 مرداد 1400 اجرایی می شود. با شیوع ویروس کرونا در کشور از اواخر سال 1398 به دلیل کاهش تجمع در وسائل نقلیه عمومی طرح ترافیک در تهران لغو شده یا ساعات آن تغییر کرده است. سال گذشته لغو طرح ترافیک در تهران باعث افزایش شدید آلودگی هوا در پایتخت شد و همین موضوع سبب شد تا طرح ترافیک اجرایی شود.

جزئیات ساعت طرح ترافیک تهران دوشنبه 4 مرداد 1400 

 بنا بر اعلام شهرداری تهران پس از پایان تعطیلات 6 روزه تهران ساعت طرح ترافیک تهران از فردا دوشنبه 4 مرداد 1400 از ساعت 8:30 تا 16 در محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا اجرا خواهد شد و رانندگان هنگام ورود به این محدوده باید از قوانین طرح ترافیک تبعیت کنند. رانندگان از ساعت 13 به بعد یک خروج رایگان و ساکنان محدوده طرح ترافیک از ساعت 13 یکی ورود رایگان به محدوده طرح ترافیک می توانند داشته باشند.