1 ​ 2 ویدیو دردناک/لحظه خروج اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از سقوط کشور

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ویدیو دردناک/لحظه خروج اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از سقوط کشور

سقوط کابل,فرار اشرف غنی,فرار رئیس جمهور افغانستان,

با سقوط کابل و تصرف آن توسط طالبان اشرف غنی به مقصد تاجیکستان، افغانستان را ترک کرد. همچنین گفته می‌شود برخی از سیاسیون افغان به دعوت پاکستان امروز به اسلام‌آباد سفر کردند.

تبلیغات بنری
با سقوط کابل و تصرف آن توسط طالبان اشرف غنی به مقصد تاجیکستان، افغانستان را ترک کرد. همچنین گفته می‌شود برخی از سیاسیون افغان به دعوت پاکستان امروز به اسلام‌آباد سفر کردند.
ویدیو دردناک/لحظه خروج اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از سقوط کشور

با سقوط کابل و تصرف آن توسط طالبان اشرف غنی به مقصد تاجیکستان، افغانستان را ترک کرد. همچنین گفته می‌شود برخی از سیاسیون افغان به دعوت پاکستان امروز به اسلام‌آباد سفر کردند.