1 ​ 2 پخش زنده مسابقات ورزشی المپیک 2020/ شنبه 9 مرداد 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

پخش زنده مسابقات ورزشی المپیک 2020/ شنبه 9 مرداد 1400

روز نهم المپیک توکیو 2020,

برنامه بازی های روز نهم المپیک 2020 ایران شنبه 9 مرداد 1400 ساعت مسابقات روز نهم المپیک 1400 توکیو شنبه 9 مرداد 1400 – تیراندازی: تفنگ ۵۰متر سه وضعیت زنان   مرحله مقدماتی تا فینال از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۴۰ ظهر – دوومیدانی (احسان حدادی و حسن تفتیان): فینال پرتاب دیسک و دور نخست دوی ۱۰۰ متر مردان مسابقات صبح از ساعت ۷:۳۰ و مسابقات ظهر از ساعت ۱۴:۳۰ – بسکتبال (ایران – فرانسه ) از ساعت ۵:۳۰ صبح

تبلیغات بنری
برنامه بازی های روز نهم المپیک 2020 ایران شنبه 9 مرداد 1400 ساعت مسابقات روز نهم المپیک 1400 توکیو شنبه 9 مرداد 1400 – تیراندازی: تفنگ ۵۰متر سه وضعیت زنان   مرحله مقدماتی تا فینال از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۴۰ ظهر – دوومیدانی (احسان حدادی و حسن تفتیان): فینال پرتاب دیسک و دور نخست دوی ۱۰۰ متر مردان مسابقات صبح از ساعت ۷:۳۰ و مسابقات ظهر از ساعت ۱۴:۳۰ – بسکتبال (ایران – فرانسه ) از ساعت ۵:۳۰ صبح
پخش زنده مسابقات ورزشی المپیک 2020/ شنبه 9 مرداد 1400

برنامه بازی های روز نهم المپیک 2020 ایران شنبه 9 مرداد 1400

ساعت مسابقات روز نهم المپیک 1400 توکیو شنبه 9 مرداد 1400

– تیراندازی: تفنگ ۵۰متر سه وضعیت زنان  

مرحله مقدماتی تا فینال از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۴۰ ظهر

– دوومیدانی (احسان حدادی و حسن تفتیان): فینال پرتاب دیسک و دور نخست دوی ۱۰۰ متر مردان

مسابقات صبح از ساعت ۷:۳۰ و مسابقات ظهر از ساعت ۱۴:۳۰

– بسکتبال (ایران – فرانسه ) از ساعت ۵:۳۰ صبح