1 ​ 2 پخش زنده مسابقات ورزشی فوتبال / پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

پخش زنده مسابقات ورزشی فوتبال / پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 

بازی های فوتبال امروز 11 شهریور 1400,ساعت بازی سوئد و اسپانیا 11 شهریور 1400,

پخش زنده مسابقات ورزشی / پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰  شبکه سه   ایران - سوریه ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ) ساعت ۲۰:۳۰  گزارشگر : آپدیت می شود  سوئد - اسپانیا ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )  ساعت ۲۳:۱۵  گزارشگر : آپدیت می شود شبکه ورزش   ایتالیا - بلغارستان ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ) ساعت ۲۳:۱۵ گزارشگر : پیام بسیجی  در صورت تغییرات در جدول پخش این پست آپدیت خواهد شد

تبلیغات بنری
پخش زنده مسابقات ورزشی / پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰  شبکه سه   ایران - سوریه ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ) ساعت ۲۰:۳۰  گزارشگر : آپدیت می شود  سوئد - اسپانیا ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )  ساعت ۲۳:۱۵  گزارشگر : آپدیت می شود شبکه ورزش   ایتالیا - بلغارستان ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ) ساعت ۲۳:۱۵ گزارشگر : پیام بسیجی  در صورت تغییرات در جدول پخش این پست آپدیت خواهد شد
پخش زنده مسابقات ورزشی فوتبال / پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 

پخش زنده مسابقات ورزشی / پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 

شبکه سه 

 ایران - سوریه ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )

ساعت ۲۰:۳۰

 گزارشگر : آپدیت می شود

 سوئد - اسپانیا ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )

 ساعت ۲۳:۱۵

 گزارشگر : آپدیت می شود

شبکه ورزش 

 ایتالیا - بلغارستان ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )

ساعت ۲۳:۱۵

گزارشگر : پیام بسیجی

 در صورت تغییرات در جدول پخش این پست آپدیت خواهد شد