تبلیغات بنری
تصویری از فداکاری یک پرستار / پرستاری که با وجود بارداری،در این شرایط کرونایی،در یکی از بیمارستان‌های پایتخت مشغول خدمت به هموطنان است
پرستار باردار مشغول به خدمت در یک بیمارستان کرونایی (عکس)

تصویری از فداکاری یک پرستار / پرستاری که با وجود بارداری،در این شرایط کرونایی،در یکی از بیمارستان‌های پایتخت مشغول خدمت به هموطنان است