1 ​ 2 پزشک برنامه طبیب دوشنبه 1 شهریور 1400 کیست ؟

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

پزشک برنامه طبیب دوشنبه 1 شهریور 1400 کیست ؟

برنامه طبیب دكتر عليرضا عسكرپور متخصص ارتوپدى ، فوق تخصص جراحى زانو,

پزشک برنامه طبیب دوشنبه 1 شهریور 1400 کیست ؟ دوشنبه یکم شهریور 1400 کارشناس برنامه طبیب دكتر عليرضا عسكرپور متخصص ارتوپدى ، فوق تخصص جراحى زانو است. زمان دقیق پخش و تکرار «برنامه طبیب»، پیمان طالبی شبکه سه   برنامه طبیب گفتگو محور با هدف اطلاع‌رسانی و پيشگيری در حوزه سلامت ،هر روز میزبان متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی است . مجری برنامه طبیب چیست؟  اجرای این برنامه برعهده پیمان طالبی است .تهیه‌کننده برنامه طبیب علی زاهدی است.  این برنامه با هدف ارائه دانش…

تبلیغات بنری
پزشک برنامه طبیب دوشنبه 1 شهریور 1400 کیست ؟ دوشنبه یکم شهریور 1400 کارشناس برنامه طبیب دكتر عليرضا عسكرپور متخصص ارتوپدى ، فوق تخصص جراحى زانو است. زمان دقیق پخش و تکرار «برنامه طبیب»، پیمان طالبی شبکه سه   برنامه طبیب گفتگو محور با هدف اطلاع‌رسانی و پيشگيری در حوزه سلامت ،هر روز میزبان متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی است . مجری برنامه طبیب چیست؟  اجرای این برنامه برعهده پیمان طالبی است .تهیه‌کننده برنامه طبیب علی زاهدی است.  این برنامه با هدف ارائه دانش…
پزشک برنامه طبیب دوشنبه 1 شهریور 1400 کیست ؟

پزشک برنامه طبیب دوشنبه 1 شهریور 1400 کیست ؟

دوشنبه یکم شهریور 1400


کارشناس برنامه طبیب دكتر عليرضا عسكرپور
متخصص ارتوپدى ، فوق تخصص جراحى زانو است.

زمان دقیق پخش و تکرار «برنامه طبیب»، پیمان طالبی شبکه سه 

 برنامه طبیب گفتگو محور با هدف اطلاع‌رسانی و پيشگيری در حوزه سلامت ،هر روز میزبان متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی است .

مجری برنامه طبیب چیست؟ 

اجرای این برنامه برعهده پیمان طالبی است .تهیه‌کننده برنامه طبیب علی زاهدی است. 

این برنامه با هدف ارائه دانش پزشكی و آموزش همگانی به مخاطبان روانه آنتن شبکه سه سیما خواهد شد. 

ساعت دقیق پخش 

زمان پخش برنامه طبیب شبکه سه سیما با اجرای پیکان طالبی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:00 میباشد.