1 ​ 2 پیج اینستاگرام سجاد گنج زاده |sajad.ganjzadeh| هجوم عربها به اینستاگرام سجاد گنج زاده

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

پیج اینستاگرام سجاد گنج زاده |sajad.ganjzadeh| هجوم عربها به اینستاگرام سجاد گنج زاده

هجوم کاربران عربستان به پیج اینستاگرام سجاد گنج زاده بعد از کسب مدال طلای المپیک 2020,

هجوم عربستانی ها به صفحه اینستاگرام سجاد گنج زاده بعد از کسب طلای المپیک توکیو به خاطر ضربه شدید ورزشکار عربستانی به سجاد گنج زاده و بیهوشی سجاد بعد از ضربه ناجوانمردانه کاراته کار عربستانی. آدرس پیج رسمی اینستاگرام سجاد گنج زاده https://www.instagram.com/sajad.ganjzadeh/ میباشد  خیلی از عربستانی به خاطر عصبانیت از مدار طلای سجاد گنج زاده اینستاگرام این کاراته کار ایرانی را به فحش و جملات نامتعارف بستند.

تبلیغات بنری
هجوم عربستانی ها به صفحه اینستاگرام سجاد گنج زاده بعد از کسب طلای المپیک توکیو به خاطر ضربه شدید ورزشکار عربستانی به سجاد گنج زاده و بیهوشی سجاد بعد از ضربه ناجوانمردانه کاراته کار عربستانی. آدرس پیج رسمی اینستاگرام سجاد گنج زاده https://www.instagram.com/sajad.ganjzadeh/ میباشد  خیلی از عربستانی به خاطر عصبانیت از مدار طلای سجاد گنج زاده اینستاگرام این کاراته کار ایرانی را به فحش و جملات نامتعارف بستند.
پیج اینستاگرام سجاد گنج زاده |sajad.ganjzadeh| هجوم عربها به اینستاگرام سجاد گنج زاده

هجوم عربستانی ها به صفحه اینستاگرام سجاد گنج زاده بعد از کسب طلای المپیک توکیو به خاطر ضربه شدید ورزشکار عربستانی به سجاد گنج زاده و بیهوشی سجاد بعد از ضربه ناجوانمردانه کاراته کار عربستانی.

آدرس پیج رسمی اینستاگرام سجاد گنج زاده

https://www.instagram.com/sajad.ganjzadeh/

میباشد 

خیلی از عربستانی به خاطر عصبانیت از مدار طلای سجاد گنج زاده اینستاگرام این کاراته کار ایرانی را به فحش و جملات نامتعارف بستند.