1 ​ 2 پیرزن 189 ساله دشتی بوشهر با عبور از ناصرالدین شاه تا محمد رضا شاه+عکس و فیلم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

پیرزن 189 ساله دشتی بوشهر با عبور از ناصرالدین شاه تا محمد رضا شاه+عکس و فیلم

پیرترین زن ایران,زن 189 ساله,پیرترین زن ایران در بوشهر,

پیرزن 189 ساله دشتی بوشهر با عبور از ناصرالدین شاه تا محمد رضا شاه+عکس و فیلم این زن 189 ساله ، یک تاریخ معاصر است!6 پادشاه : ناصرالدین شاه؛ مظفرالدین شاه؛ محمدعلی شاه و احمدشاه از سلسله قاجار و رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوی را به یاد دارد. او یک تاریخ معاصراست .زمانی که انقلاب مشروطه ایران در 115 سال پیش به پیروزی رسید او 74ساله بود .وقتی رضاشاه 101 سال پیش درسوم اسفند1299 کودتا کرد، این خانم 88 ساله بود. این بانوی تاریخی ایران زمین ، هنوز زنده است و در روستایی کوچک، ازتوابع بخش کاکی درشهرستان دشتی…

تبلیغات بنری
پیرزن 189 ساله دشتی بوشهر با عبور از ناصرالدین شاه تا محمد رضا شاه+عکس و فیلم این زن 189 ساله ، یک تاریخ معاصر است!6 پادشاه : ناصرالدین شاه؛ مظفرالدین شاه؛ محمدعلی شاه و احمدشاه از سلسله قاجار و رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوی را به یاد دارد. او یک تاریخ معاصراست .زمانی که انقلاب مشروطه ایران در 115 سال پیش به پیروزی رسید او 74ساله بود .وقتی رضاشاه 101 سال پیش درسوم اسفند1299 کودتا کرد، این خانم 88 ساله بود. این بانوی تاریخی ایران زمین ، هنوز زنده است و در روستایی کوچک، ازتوابع بخش کاکی درشهرستان دشتی…
پیرزن 189 ساله دشتی بوشهر با عبور از ناصرالدین شاه تا محمد رضا شاه+عکس و فیلم

پیرزن 189 ساله دشتی بوشهر با عبور از ناصرالدین شاه تا محمد رضا شاه+عکس و فیلم

این زن 189 ساله ، یک تاریخ معاصر است!

6 پادشاه : ناصرالدین شاه؛ مظفرالدین شاه؛ محمدعلی شاه و احمدشاه از سلسله قاجار و رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوی را به یاد دارد. او یک تاریخ معاصراست .
زمانی که انقلاب مشروطه ایران در 115 سال پیش به پیروزی رسید او 74ساله بود .
وقتی رضاشاه 101 سال پیش درسوم اسفند1299 کودتا کرد، این خانم 88 ساله بود.این بانوی تاریخی ایران زمین ، هنوز زنده است و در روستایی کوچک، ازتوابع بخش کاکی درشهرستان دشتی استان بوشهر سکونت دارد و زندگی می کند