1 ​ 2 پیش بینی وضعیت بورس در دولت جدید/پیش بینی وضعیت بورس در دولت رئیسی چگ. نه خواهد بود

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

پیش بینی وضعیت بورس در دولت جدید/پیش بینی وضعیت بورس در دولت رئیسی چگ. نه خواهد بود

پیش بینی بورس در دولت رئیسی,

پیش بینی وضعیت بورس در دولت جدید سرویس اقتصادی - عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت سیزدهم در حالی بر صندلی پاستور تکیه زده است که رئیس جمهوری جدید بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه تاکید کرده است. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر دولت اقداماتی را در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه انجام ندهد، وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مطلوب نخواهد بود. به گزارش سرویس اقتصادی واضح نیوز به نقل از ایسنا - سعید جعفری ، با اشاره به کسری بودجه دولت اظهار کرد: دولت جدید باید در…

تبلیغات بنری
پیش بینی وضعیت بورس در دولت جدید سرویس اقتصادی - عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت سیزدهم در حالی بر صندلی پاستور تکیه زده است که رئیس جمهوری جدید بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه تاکید کرده است. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر دولت اقداماتی را در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه انجام ندهد، وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مطلوب نخواهد بود. به گزارش سرویس اقتصادی واضح نیوز به نقل از ایسنا - سعید جعفری ، با اشاره به کسری بودجه دولت اظهار کرد: دولت جدید باید در…
پیش بینی وضعیت بورس در دولت جدید/پیش بینی وضعیت بورس در دولت رئیسی چگ. نه خواهد بود

پیش بینی وضعیت بورس در دولت جدید

سرویس اقتصادی - عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و دولت سیزدهم در حالی بر صندلی پاستور تکیه زده است که رئیس جمهوری جدید بارها بر به تعادل رسیدن بازار سرمایه تاکید کرده است. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر دولت اقداماتی را در زمینه سیاست خارجی و همچنین کسری بودجه انجام ندهد، وضعیت بازار سرمایه نیز چندان مطلوب نخواهد بود.

به گزارش سرویس اقتصادی واضح نیوز به نقل از ایسنا - سعید جعفری ، با اشاره به کسری بودجه دولت اظهار کرد: دولت جدید باید در دو زمینه سیاست خارجی و به تبع آن رفع کسری بودجه اقداماتی را انجام دهد. درواقع دولت باید به سمت احیای برجام حرکت و از این طریق کسری بودجه را جبران کند. در این شرایط است که بازار سرمایه در دولت سیزدهم رشد ملایم و پایداری را تجربه میکند.

وی درمورد اهمیت جبران کسری بودجه توضیح داد: جبران کسری بودجه از طریق احیای برجام مهم است. زیرا اگر اتفاق نیوفتد و دولت قادر نباشد صادرات نفت را افزایش دهد، احتمال اینکه در سود صنایع بزرگ مخصوصا پتروشیمی و گروه فلزات از طریق افرایش هزینه انرژی، افزایش هزینه خوراک، عوارض صادرات و برقررای مالیات دست ببرد زیاد است و این روند میتواند به بازار سرمایه آسیب بزند.

منبع : خبرگزاری ایسنا