1 ​ 2 چرا حماس پیروزی طالبان را تبریک گفت؟ /منافع به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای حماس چیست

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

چرا حماس پیروزی طالبان را تبریک گفت؟ /منافع به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای حماس چیست

طالبان حماس,تبریک,به قدرت رسیدن طالبان,

چرا حماس پیروزی طالبان را تبریک گفت؟ /منافع به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای حماس چیست؟  حماس برای "شکست اشغالگران آمریکایی" در خاکشان و به طالبان این پیروزی را تبریک گفت. حماس امروز، دوشنبه به ملت افغانستان برای "شکست اشغالگران آمریکایی" در خاکشان و به طالبان این پیروزی را تبریک گفت. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، حماس اظهار کرد: به ملت مسلمان افغانستان شکست اشغالگران آمریکایی و بیرون راندن شان از کل سرزمین شان تبریک می گوییم. همچنین به جنبش طالبان و رهبران شجاع آن…

تبلیغات بنری
چرا حماس پیروزی طالبان را تبریک گفت؟ /منافع به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای حماس چیست؟  حماس برای "شکست اشغالگران آمریکایی" در خاکشان و به طالبان این پیروزی را تبریک گفت. حماس امروز، دوشنبه به ملت افغانستان برای "شکست اشغالگران آمریکایی" در خاکشان و به طالبان این پیروزی را تبریک گفت. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، حماس اظهار کرد: به ملت مسلمان افغانستان شکست اشغالگران آمریکایی و بیرون راندن شان از کل سرزمین شان تبریک می گوییم. همچنین به جنبش طالبان و رهبران شجاع آن…
چرا حماس پیروزی طالبان را تبریک گفت؟ /منافع به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای حماس چیست

چرا حماس پیروزی طالبان را تبریک گفت؟ /منافع به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای حماس چیست؟ 

حماس برای "شکست اشغالگران آمریکایی" در خاکشان و به طالبان این پیروزی را تبریک گفت.

حماس امروز، دوشنبه به ملت افغانستان برای "شکست اشغالگران آمریکایی" در خاکشان و به طالبان این پیروزی را تبریک گفت.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، حماس اظهار کرد: به ملت مسلمان افغانستان شکست اشغالگران آمریکایی و بیرون راندن شان از کل سرزمین شان تبریک می گوییم. همچنین به جنبش طالبان و رهبران شجاع آن این پیروزی را که افتخاری بر جهادی طولانی مدت شان در طول ۲۰ سال است، تبریک می گوییم.

این گروه فلسطینی برای ملت مسلمان افغانستان، رهبری، ملتش، آرزوی موفقیت همراه با ثبات، شکوفایی و وحدت کرد تا تاکیدی بر زوال اشغالگری آمریکا و هم پیمانانش باشد و ثابت کند مقاومت ملت ها و در راس آن ها ملت مبارز افغانستان نتیجه اش پیروزی است و آن ها به اذن خداوند به اهدافشان در آزادی و بازگشت دست خواهند یافت