تبلیغات بنری
الهه منصوریان: دماغ و گونه ام شکسته بود و خون می امد تو دهنم اما قورت میدادم که داور نبینه .   به پول جایزه اش برای خوشحالی مادرم احتیاج داشتم. قهرمان ووشو شدم. از زمین بیرون امدم تو بغل مربیم بی هوش شدم    
الهه منصوریان | چشم کبود الهه منصوریان بانوی ووشوکار ایرانی + عکس

الهه منصوریان: دماغ و گونه ام شکسته بود و خون می امد تو دهنم اما قورت میدادم که داور نبینه .

 

به پول جایزه اش برای خوشحالی مادرم احتیاج داشتم. قهرمان ووشو شدم. از زمین بیرون امدم تو بغل مربیم بی هوش شدم