تبلیغات بنری
از خصوصیات متولدین شهریوری خوش قلب، احساسی، بی ریا، دوستدار عشق حقیقی و وفادار به خانواده و همسر، ولی در مراسم و مناسبات از جر و بحث با او خودداری کنید. زیاده روی در هیچ کاری را نمی پسندد و همیشه از خودش خوب مراقبت می کند.در ادامه کارت پستال متولدین شهریور ماه | عکس و متن نوشته متولدین شهریور ماه ذت ببنید   پوسترهای متولدین شهریور ماه در این جا عکس پروفایل متولدین شهریورماه را جهت تبریک تولد و استفاده به عنوان عکس پروفایل قرار دادیم…   عکسهای متولدین شهریورماهمن شهریوریماشک هایم…
کارت پستال متولدین شهریور ماه | عکس و متن نوشته متولدین شهریور ماه

از خصوصیات متولدین شهریوری خوش قلب، احساسی، بی ریا، دوستدار عشق حقیقی و وفادار به خانواده و همسر، ولی در مراسم و مناسبات از جر و بحث با او خودداری کنید. زیاده روی در هیچ کاری را نمی پسندد و همیشه از خودش خوب مراقبت می کند.در ادامه کارت پستال متولدین شهریور ماه | عکس و متن نوشته متولدین شهریور ماه ذت ببنید

 

پوسترهای متولدین شهریور ماه

در این جا عکس پروفایل متولدین شهریورماه را جهت تبریک تولد و استفاده به عنوان عکس پروفایل قرار دادیم…

 

عکسهای متولدین شهریورماه

من شهریوریم

اشک هایم را در خفایم خلاصه می کنم

غرورم را همیشه نگهدارم

اما در مقابل عزیزانم غرورم را هدیه می کنم

و مهربانیم را مرزی نیست

 

کارت پستال متولدین شهریور ماه | عکس و متن نوشته متولدین شهریور ماه

 

کارت پستال های تولد شهریور ماه

شهریوریا در عیــن بی حوصلگــی خیلی صبورن …

امــا وقتی صبرشــون تموم بشــه حتی حاضــر نیستن یه لحظه بیشتر نگات کنن …

 

کارت پستال متولدین شهریور ماه | عکس و متن نوشته متولدین شهریور ماه

 

عکس های متولد شهریور ماه

ﻣـــﻦ ﺷـــﻬﺮﯾﻮﺭﯾﻢ
ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﺧﻮﺩﻣــﻢ
ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘــﻨﺪ
ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼـــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻡ …

 

کارت پستال متولدین شهریور ماه | عکس و متن نوشته متولدین شهریور ماه

 

کارت پستال متولدین شهریور ماه | عکس و متن نوشته متولدین شهریور ماه