1 ​ 2 کدام استان بالاترین نرخ تورم را دارد؟ + جدول ها و نمودارها

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

کدام استان بالاترین نرخ تورم را دارد؟ + جدول ها و نمودارها

میزان تورم سال 99,مرکز آمار ایران,جدول نرخ تورم امسال 99,

بر اساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است استان هرمزگان با ۳۴٫۸ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه را از آن خود کرده است.   درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٠,۴ درصد می باشد. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣۴.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢۴.٨ درصد) است.   در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٢٣۵,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می­دهد.…

تبلیغات بنری
بر اساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است استان هرمزگان با ۳۴٫۸ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه را از آن خود کرده است.   درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٠,۴ درصد می باشد. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣۴.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢۴.٨ درصد) است.   در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٢٣۵,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می­دهد.…
کدام استان بالاترین نرخ تورم را دارد؟ + جدول ها و نمودارها

بر اساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است استان هرمزگان با ۳۴٫۸ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه را از آن خود کرده است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٠,۴ درصد می باشد. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣۴.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢۴.٨ درصد) است.

 

در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٢٣۵,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با ٢.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٠.۴ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣۴.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی  (٢۴.٨ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢۵.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢١.۶ درصد) است.

 

خانوارهای شهری

در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٢٣۴,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ۵.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ٢.٢ درصد افزایش است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٠.۶ درصد است. بیشترین تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٣۵.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢۴.٢ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢۵.٩ درصد رسید. بیشترین تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  (٣٠.٨ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان غربی (٢٢.١ درصد) است.

 

خانوارهای روستایی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٢۴٢,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان یزد با ۵.۴ درصد افزایش و کمترین تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٧ درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٩.۶ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ همدان (٣٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (٢٢.۴ درصد) است. تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢۵.۴ درصد رسید. بیشترین تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢٠.٣ درصد) است.