تبلیغات بنری
چین روز شنبه 25 آوریل، اعلام کرد 12 مورد جدید ابتلاء به کووید 19، شناسائی شدند ولی جان‌باخته جدیدی، ثبت نشده است. این در حالی است که آمریکا شاهد کاهش قابل توجه شمار جان‌باختگان ناشی از پاندمیک کووید 19 در مدت 24 ساعت است.   داده‌های روز شنبه 25 آوریل کمیسیون بهداشت ملی، نشان داد که چین روز گذشته، 12 مورد تازه ابتلاء به کرونا را ثبت کرده، درحالی که شمار موارد ابتلاء در روز پیش از آن، 6 مورد بود.   در میان این موارد جدید ابتلاء به کووید 19، 11 مورد از خارج از کشور دیده شد…
کمترین شمار جان‌باختگان ناشی از کرونا در آمریکا و نبود موارد مرگ در چین

چین روز شنبه 25 آوریل، اعلام کرد 12 مورد جدید ابتلاء به کووید 19، شناسائی شدند ولی جان‌باخته جدیدی، ثبت نشده است. این در حالی است که آمریکا شاهد کاهش قابل توجه شمار جان‌باختگان ناشی از پاندمیک کووید 19 در مدت 24 ساعت است.

 

داده‌های روز شنبه 25 آوریل کمیسیون بهداشت ملی، نشان داد که چین روز گذشته، 12 مورد تازه ابتلاء به کرونا را ثبت کرده، درحالی که شمار موارد ابتلاء در روز پیش از آن، 6 مورد بود.

 

در میان این موارد جدید ابتلاء به کووید 19، 11 مورد از خارج از کشور دیده شد درحالی که روز پیش از آن، تنها دو مورد ثبت شده بود.

 

شمار مجموع موارد قطعی ابتلاء به کووید 19 در چین در حال حاضر، 82816 مورد است اما شمار جان باختگان، تغییری نکرده و 4،632 نفر می باشد. گفتنی است که روز جمعه 24 آوریل، هیچ مورد جان باخته در چین ثبت نشد.