1 ​ 2 اطلاعیه جدید خدمت سربازی / کم شدن یک ماهه خدمت سربازی در مناطق محروم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اطلاعیه جدید خدمت سربازی / کم شدن یک ماهه خدمت سربازی در مناطق محروم

اطلاعیه های خدمت سربازی در سال 99,خدمت سربازی در مناطق محروم,

مدت خدمت سربازی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می‌شود   بر اساس ابلاغیه‌ای که در آینده نزدیک منتشر می‌شود، مدت خدمت وظیفه عمومی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می‌شود مطابق قوانین موجود از سال ۹۱ مدت خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی غیر درگیر، مناطق عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه و مدت خدمت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر نیز ۱۸ ماه تعیین شده است./ مهر

تبلیغات بنری
مدت خدمت سربازی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می‌شود   بر اساس ابلاغیه‌ای که در آینده نزدیک منتشر می‌شود، مدت خدمت وظیفه عمومی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می‌شود مطابق قوانین موجود از سال ۹۱ مدت خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی غیر درگیر، مناطق عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه و مدت خدمت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر نیز ۱۸ ماه تعیین شده است./ مهر
اطلاعیه جدید خدمت سربازی / کم شدن یک ماهه خدمت سربازی در مناطق محروم

مدت خدمت سربازی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می‌شود

 

بر اساس ابلاغیه‌ای که در آینده نزدیک منتشر می‌شود، مدت خدمت وظیفه عمومی در مناطق محروم کشور یک ماه کم می‌شود

مطابق قوانین موجود از سال ۹۱ مدت خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی غیر درگیر، مناطق عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه و مدت خدمت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر نیز ۱۸ ماه تعیین شده است./ مهر