1 ​ 2 خبر کذب / کنترل شهر اهواز به دست معترضان افتاد / مرداد 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

خبر کذب / کنترل شهر اهواز به دست معترضان افتاد / مرداد 1400

اغتشاشات الیگودرز,اغتشاشات و تطاهرات تهران 1400,

ایدی کوهن خبرنگار نزدیک به دولت اسرائیل در توئیتر نوشت:کنترل شهر اهواز به دست معترضان افتاد. هشدار دادستانی لرستان به اغتشاشگران معاون دادستان عمومی خرم آباد: متاسفانه تعداد اندکی از آشوبگران و مخلین نظم عمومی در الیگودرز سبب ورود خسارت به اموال عمومی و دولتی شدند. متاسفانه ردپای نفاق و معاندین نظام در ناآرامی‌های الیگودرز کاملا مشهود و روشن است. خط قرمز دستگاه قضایی آرامش ،امنیت و نظم عمومی مردم شهید پرور لرستان است و هر کس در این موضوع خللی ایجاد کند قاطعانه مجازات‌های سختی برای آنها…

تبلیغات بنری
ایدی کوهن خبرنگار نزدیک به دولت اسرائیل در توئیتر نوشت:کنترل شهر اهواز به دست معترضان افتاد. هشدار دادستانی لرستان به اغتشاشگران معاون دادستان عمومی خرم آباد: متاسفانه تعداد اندکی از آشوبگران و مخلین نظم عمومی در الیگودرز سبب ورود خسارت به اموال عمومی و دولتی شدند. متاسفانه ردپای نفاق و معاندین نظام در ناآرامی‌های الیگودرز کاملا مشهود و روشن است. خط قرمز دستگاه قضایی آرامش ،امنیت و نظم عمومی مردم شهید پرور لرستان است و هر کس در این موضوع خللی ایجاد کند قاطعانه مجازات‌های سختی برای آنها…
خبر کذب / کنترل شهر اهواز به دست معترضان افتاد / مرداد 1400

ایدی کوهن خبرنگار نزدیک به دولت اسرائیل در توئیتر نوشت:کنترل شهر اهواز به دست معترضان افتاد.

هشدار دادستانی لرستان به اغتشاشگران

معاون دادستان عمومی خرم آباد:

متاسفانه تعداد اندکی از آشوبگران و مخلین نظم عمومی در الیگودرز سبب ورود خسارت به اموال عمومی و دولتی شدند.

متاسفانه ردپای نفاق و معاندین نظام در ناآرامی‌های الیگودرز کاملا مشهود و روشن است.

خط قرمز دستگاه قضایی آرامش ،امنیت و نظم عمومی مردم شهید پرور لرستان است و هر کس در این موضوع خللی ایجاد کند قاطعانه مجازات‌های سختی برای آنها در نظر گرفته می‌شود