1 ​ 2 کنکور ارشد 1400 | زمان توزیح و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ارشد 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

کنکور ارشد 1400 | زمان توزیح و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ارشد 1400

کارت جلسه کنکور ارشد 1400,

سازمان سنجش زمان توزیع کارت کنکور ارشد سال 1400 سوم مرداد اعلام کرد. کنکور ارشد در روزهای پایانی هفته آینده برگزار می شود. در دو سال گذشته کنکور ارشد در فصل تابستان برگزار شده است. پیش از این کنکور ارشد در فصل بهار برگزار می شد. داوطلبان کنکور ارشد می توانند از سوم مرداد کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند. از سوم مرداد کارت ورود به جلسه کنکور ارشد روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

تبلیغات بنری
سازمان سنجش زمان توزیع کارت کنکور ارشد سال 1400 سوم مرداد اعلام کرد. کنکور ارشد در روزهای پایانی هفته آینده برگزار می شود. در دو سال گذشته کنکور ارشد در فصل تابستان برگزار شده است. پیش از این کنکور ارشد در فصل بهار برگزار می شد. داوطلبان کنکور ارشد می توانند از سوم مرداد کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند. از سوم مرداد کارت ورود به جلسه کنکور ارشد روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.
کنکور ارشد 1400 | زمان توزیح و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ارشد 1400

سازمان سنجش زمان توزیع کارت کنکور ارشد سال 1400 سوم مرداد اعلام کرد.

کنکور ارشد در روزهای پایانی هفته آینده برگزار می شود. در دو سال گذشته کنکور ارشد در فصل تابستان برگزار شده است. پیش از این کنکور ارشد در فصل بهار برگزار می شد. داوطلبان کنکور ارشد می توانند از سوم مرداد کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند. از سوم مرداد کارت ورود به جلسه کنکور ارشد روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.