1 ​ 2 کی حقوق بازنشستگان کشوری واریز میشه شهریور 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

کی حقوق بازنشستگان کشوری واریز میشه شهریور 1400

زمان واریزی حقوق بازنشستگی شهریور 1400,

کی حقوق بازنشستگان کشوری واریز میشه شهریور 1400  واریز حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از امروز بیستم بر اساس حروف الفبا شروع شده است؛ این در حالیست که ظاهراً خبری از پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی فروردین همراه حقوق نیست. بازنشستگان از اردیبهشت سال جاری منتظر پرداخت مابه‌التفاوت‌ها هستند، اما گویا سازمان هنوز قرار نیست این معوقات مزدی را بپردازد. براساس وعده‌های پیشین، این معوقات باید نهایتاً 25 تا 30 شهریور به حساب بازنشستگان واریز شود، اما سوال این است که چرا…

تبلیغات بنری
کی حقوق بازنشستگان کشوری واریز میشه شهریور 1400  واریز حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از امروز بیستم بر اساس حروف الفبا شروع شده است؛ این در حالیست که ظاهراً خبری از پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی فروردین همراه حقوق نیست. بازنشستگان از اردیبهشت سال جاری منتظر پرداخت مابه‌التفاوت‌ها هستند، اما گویا سازمان هنوز قرار نیست این معوقات مزدی را بپردازد. براساس وعده‌های پیشین، این معوقات باید نهایتاً 25 تا 30 شهریور به حساب بازنشستگان واریز شود، اما سوال این است که چرا…
کی حقوق بازنشستگان کشوری واریز میشه شهریور 1400

کی حقوق بازنشستگان کشوری واریز میشه شهریور 1400 

واریز حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از امروز بیستم بر اساس حروف الفبا شروع شده است؛ این در حالیست که ظاهراً خبری از پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی فروردین همراه حقوق نیست.

بازنشستگان از اردیبهشت سال جاری منتظر پرداخت مابه‌التفاوت‌ها هستند، اما گویا سازمان هنوز قرار نیست این معوقات مزدی را بپردازد.

براساس وعده‌های پیشین، این معوقات باید نهایتاً 25 تا 30 شهریور به حساب بازنشستگان واریز شود، اما سوال این است که چرا این معوقات همراه حقوق شهریور واریز نمی‌شود؟!