1 ​ 2 گریه های دلسوز مادر ارشا اقدسی برای پسرش در بیمارستان قبل از مرگ ارشا+عکس و فیلم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

گریه های دلسوز مادر ارشا اقدسی برای پسرش در بیمارستان قبل از مرگ ارشا+عکس و فیلم

وصیعت ارشا اقدسی,مادر ارشا اقدسی,

فیلم گفتگو با مادر ارشا اقدسی قبل از مرگ پسرش / فقط یک درصد امید زنده مانده بود / دعا اثر نکرد  پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید دارند.  ارشا اقدسی بدلکار سینمای ایران است.ارشا اقدسی با حضور در خندوانه شهرت زیادی پیدا کرد.ارشا اقدسی در بیروت دچار سانحه شد. پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید بودند. مادر بی تاب ارشا اقدسی را ببینید . مادر ارشا اقدسی: پسرم وصیت کرده همه اعضای بدنش اهدا شود ضربه به گردن ارشا خیلی شدید بوده و چند ثانیه خون و اکسیژن به مغز او…

تبلیغات بنری
فیلم گفتگو با مادر ارشا اقدسی قبل از مرگ پسرش / فقط یک درصد امید زنده مانده بود / دعا اثر نکرد  پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید دارند.  ارشا اقدسی بدلکار سینمای ایران است.ارشا اقدسی با حضور در خندوانه شهرت زیادی پیدا کرد.ارشا اقدسی در بیروت دچار سانحه شد. پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید بودند. مادر بی تاب ارشا اقدسی را ببینید . مادر ارشا اقدسی: پسرم وصیت کرده همه اعضای بدنش اهدا شود ضربه به گردن ارشا خیلی شدید بوده و چند ثانیه خون و اکسیژن به مغز او…
گریه های دلسوز مادر ارشا اقدسی برای پسرش در بیمارستان قبل از مرگ ارشا+عکس و فیلم

فیلم گفتگو با مادر ارشا اقدسی قبل از مرگ پسرش / فقط یک درصد امید زنده مانده بود / دعا اثر نکرد

 پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید دارند. 

ارشا اقدسی بدلکار سینمای ایران است.ارشا اقدسی با حضور در خندوانه شهرت زیادی پیدا کرد.ارشا اقدسی در بیروت دچار سانحه شد. پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید بودند. مادر بی تاب ارشا اقدسی را ببینید .

ارشا اقدسی

مادر ارشا اقدسی: پسرم وصیت کرده همه اعضای بدنش اهدا شود

ضربه به گردن ارشا خیلی شدید بوده و چند ثانیه خون و اکسیژن به مغز او نرسیده است.


موقعی که ارشا به بیمارستان رسید، قلب و تنفس او متوقف شده بود و ارشا را احیا کردند.


مادر آقای اقدسی اعلام کرد که پسرش وصیت کرده است که اگر دچار مرگ مغزی شد، اعضای بدنش را اهدا کنند