تبلیغات بنری
یارانه تخم مرغ سوژه داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی / قضیه چیست؟   یارانه تخم مرغ سوژه جدید امروز رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. اما ماجرای واریز یارانه تخم مرغ چیست؟   یارانه تخم مرغ موضوعی است که امروز و پس از گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر سوژه اخیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده است.   ماجرا از این قرار است که افزایش عجیب و غریب یکباره تخم مرغ که قیمت هر شانه آن را به قیمت یارانه نقدی ماهانه یعنی 45 هزار تومان نزدیک شده است سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد بود بود در کنایه…
یارانه تخم مرغ سوژه داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی / قضیه چیست؟

یارانه تخم مرغ سوژه داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی / قضیه چیست؟

 

یارانه تخم مرغ سوژه جدید امروز رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. اما ماجرای واریز یارانه تخم مرغ چیست؟

 

یارانه تخم مرغ موضوعی است که امروز و پس از گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر سوژه اخیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده است.

 

ماجرا از این قرار است که افزایش عجیب و غریب یکباره تخم مرغ که قیمت هر شانه آن را به قیمت یارانه نقدی ماهانه یعنی 45 هزار تومان نزدیک شده است سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد بود بود در کنایه ای به این ماجرا با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود که در آن اعلام شده بود ساعت 24 امشب یارانه هر ایرانی معادل یک شانه تخم مرغ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

 

این کارتون با تیتر امشب یارانه تخم مرغ واریز می شود در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است.