تبلیغات بنری
فردا شب؛ یارانه معیشتی اردیبهشت ماه واریز می شودیارانه معیشتی اردیبهشت فردا شب (چهارشنبه)، ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. این ماه تعداد ۱۸ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۸۲ خانوار یارانه معیشتی دریافت می کنند.

فردا شب؛ یارانه معیشتی اردیبهشت ماه واریز می شود

یارانه معیشتی اردیبهشت فردا شب (چهارشنبه)، ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.


این ماه تعداد ۱۸ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۸۲ خانوار یارانه معیشتی دریافت می کنند.