1 ​ 2 یارانه معیشتی بنزین (مرداد ۱۴۰۰) کی واریز میشود

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

یارانه معیشتی بنزین (مرداد ۱۴۰۰) کی واریز میشود

یارانه بنزین مرداد 1400,

یارانه معیشتی بنزین (مرداد ۱۴۰۰) کی واریز میشود  طبق اعلام سخنگوی دولت، آخرین یارانه بنزین دولت دوازدهم ساعت 24:00 روز یکشنبه 10 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. خانواده های یک نفره: 55 تومان دو نفره: 103 هزارتومان

تبلیغات بنری
یارانه معیشتی بنزین (مرداد ۱۴۰۰) کی واریز میشود  طبق اعلام سخنگوی دولت، آخرین یارانه بنزین دولت دوازدهم ساعت 24:00 روز یکشنبه 10 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. خانواده های یک نفره: 55 تومان دو نفره: 103 هزارتومان
یارانه معیشتی بنزین (مرداد ۱۴۰۰) کی واریز میشود

یارانه معیشتی بنزین (مرداد ۱۴۰۰) کی واریز میشود 

طبق اعلام سخنگوی دولت، آخرین یارانه بنزین دولت دوازدهم ساعت 24:00 روز یکشنبه 10 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

خانواده های یک نفره: 55 تومان

دو نفره: 103 هزارتومان