تبلیغات بنری
🔴 ‏ایجاد ‎بازارسیاه با پیش فروش های بی برنامه    یک کارشناس خودرو :  زمان طولانی تحویل محصولات پیش فروش شده ‎خودرو بیانگر تولید اندک است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود.   ایران خودرو و سایپا تعدادی از محصولات محبوب خود را هفته گذشته پیش فروش کرده اند،در حالی که تعهدات قبلی هنوز تحویل داده نشده! و این باعث افزایش قیمت خودرو است
ایجاد بازار سیاه با پیش فروش های بی برنامه

🔴 ‏ایجاد ‎بازارسیاه با پیش فروش های بی برنامه

 

 یک کارشناس خودرو : 

زمان طولانی تحویل محصولات پیش فروش شده ‎خودرو بیانگر تولید اندک است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود.

 

ایران خودرو و سایپا تعدادی از محصولات محبوب خود را هفته گذشته پیش فروش کرده اند،در حالی که تعهدات قبلی هنوز تحویل داده نشده! و این باعث افزایش قیمت خودرو است