تبلیغات بنری
واضح نیوز : متاسفانه زهرا مستعدی فرزند شهید علیرضا مستعدی، پرستار بیمارستان شهید لبافی نژاد در حین خدمت دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت.   زهرا مستعدی فرزند شهید علیرضا مستعدی، 42 ساله پرستار بیمارستان شهید لبافی نژاد در حین خدمت ایست قلبی کرد.          
زهرا مستعدی | بیوگرافی و عکسهای زهرا مستعدی پرستار + دلایل ایست قلبی و فوت

واضح نیوز : متاسفانه زهرا مستعدی فرزند شهید علیرضا مستعدی، پرستار بیمارستان شهید لبافی نژاد در حین خدمت دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت.

 

زهرا مستعدی فرزند شهید علیرضا مستعدی، 42 ساله پرستار بیمارستان شهید لبافی نژاد در حین خدمت ایست قلبی کرد.

 

 

 

 زهرا مستعدی | بیوگرافی و عکسهای زهرا مستعدی پرستار + دلایل ایست قلبی و فوت

 

واضح نیوز : زهرا مستعدی فرزند شهید علیرضا مستعدی، پرستار بیمارستان شهید لبافی نژاد در حین خدمت ایست قلبی کرد.