1 ​ 2 (فیلم) تصادف شدید شتر با خودروی سمند

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

(فیلم) تصادف شدید شتر با خودروی سمند

عکس و ویدئو تصادف سمند با ستر در بندر لنگه,

در این ویدئو، برخورد یک دستگاه خودرو سواری سمند با یک شتر در جاده بندرلنگه استان هرمزگان را مشاهده می‌کنید   مشاهده 

تبلیغات بنری
در این ویدئو، برخورد یک دستگاه خودرو سواری سمند با یک شتر در جاده بندرلنگه استان هرمزگان را مشاهده می‌کنید   مشاهده 
(فیلم) تصادف شدید شتر با خودروی سمند

در این ویدئو، برخورد یک دستگاه خودرو سواری سمند با یک شتر در جاده بندرلنگه استان هرمزگان را مشاهده می‌کنید

 

مشاهده