تبلیغات بنری
 بسیاری از محصولات داخلی با کاهش قیمتی بین 3 تا 15 میلیون تومان روبرو شدند. بر اساس گزارشات میدانی مجله خودرو از بازار خودرو تهران ، از صبح امروز ( 99/2/21 ) کاهش شدید خریدار مشاهده می شود

 بسیاری از محصولات داخلی با کاهش قیمتی بین 3 تا 15 میلیون تومان روبرو شدند. بر اساس گزارشات میدانی مجله خودرو از بازار خودرو تهران ، از صبح امروز ( 99/2/21 ) کاهش شدید خریدار مشاهده می شود