تبلیغات بنری
لایوهای فضای مجازی، که محل تلاقی سه‌گانه‌ فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در بستر فضای مجازی هستند، بخشی از یک پروژه‌ بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی مردم ایران است.    این شارلاتان‌های مجازی هر لحظه در حال تولید خبر زرد، هنجارشکنی و جلب توجه هستند تا بیشتر دیده شوند. دست و پا زدن آنها برای بیشتر دیده شدن یک پروژه تبلیغاتی برای سایت‌های شرط‌بندی می‌باشد.   کافی است یک نگاه به بازدید سایت‌های شرط‌بندی در مدت دو ماه گذشته بیندازید تا تأثیر…
 فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در پشت صحنه لایوهای فضای مجازی

لایوهای فضای مجازی، که محل تلاقی سه‌گانه‌ فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در بستر فضای مجازی هستند، بخشی از یک پروژه‌ بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی مردم ایران است.

 

 این شارلاتان‌های مجازی هر لحظه در حال تولید خبر زرد، هنجارشکنی و جلب توجه هستند تا بیشتر دیده شوند. دست و پا زدن آنها برای بیشتر دیده شدن یک پروژه تبلیغاتی برای سایت‌های شرط‌بندی می‌باشد.

 

کافی است یک نگاه به بازدید سایت‌های شرط‌بندی در مدت دو ماه گذشته بیندازید تا تأثیر تبلیغات این افراد را ببینید.