تبلیغات بنری
ساعت پخش  فیلم های سینمایی شبکه نمایش  چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 و همچنین اسامی فیلم های اماده شده در شبکه نمایش در تاریخ 99/217      فیلم های سینمایی شبکه نمایش چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت🔹 ترافیک | فرانسه ۱۹۷۱ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 ضربه مغزی | آمریکا ۲۰۱۵ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 ریشه ها ۱ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ تاندر بولت‌ و لایت‌ فوت | آمریکا ۱۹۷۴ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 ضربه مغزی | آمریکا ۲۰۱۵ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 آگهی ترحیم | آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 ریشه ها ۱ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰…
 فیلم های سینمایی شبکه نمایش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 99

ساعت پخش  فیلم های سینمایی شبکه نمایش  چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 و همچنین اسامی فیلم های اماده شده در شبکه نمایش در تاریخ 99/217

 

 

 فیلم های سینمایی شبکه نمایش چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت

🔹 ترافیک | فرانسه ۱۹۷۱ - ساعت ۱:۰۰

🔹 ضربه مغزی | آمریکا ۲۰۱۵ - ساعت ۳:۰۰

🔹 ریشه ها ۱ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰

🔹‌ تاندر بولت‌ و لایت‌ فوت | آمریکا ۱۹۷۴ - ساعت ۶:۰۰

🔹 ضربه مغزی | آمریکا ۲۰۱۵ - ساعت ۸:۰۰

🔹 آگهی ترحیم | آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۹:۳۰

🔹 ریشه ها ۱ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 نگین | ایران ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 رازهای گذشته یک زن | کانادا ۲۰۱۱ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 آگهی ترحیم | آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 ریشه ها ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 حماسه ساز | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 پاپیون | چک و‌ آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۲۳:۰۰