1 ​ 2 فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99 + ساعت پخش

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99 + ساعت پخش

فیلم های سینمایی 99/06/28,

اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99 و ساعت پخش آنها در شبکه های سیما در تاریخ 99/06/28 را ببینید    فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99   🔹 شبکه_یک : شهریور ۲۰ | ساعت ۱۶ ویلایی ها | ساعت ۲۳:۱۵ 🔹 شبکه_دو : چراغ های ناتمام | ساعت ۱ بامدادپینوکیو | ساعت ۸ پدران و دختران | ساعت ۲۳:۳۰ 🔹 شبکه_سه :مردی از جنس بلور | ساعت ۹:۱۰ ✏️آژانس شیشه ای | ساعت ۱۴:۱۵ ✏️تولد دوباره | ساعت ۱۹:۱۵ 🔹 شبکه_چهار : سارا | ساعت ۲۰:۴۵🔹 شبکه_پنج : ماجراهای هاکلبری فین | ساعت ۹ افسانه…

تبلیغات بنری
اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99 و ساعت پخش آنها در شبکه های سیما در تاریخ 99/06/28 را ببینید    فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99   🔹 شبکه_یک : شهریور ۲۰ | ساعت ۱۶ ویلایی ها | ساعت ۲۳:۱۵ 🔹 شبکه_دو : چراغ های ناتمام | ساعت ۱ بامدادپینوکیو | ساعت ۸ پدران و دختران | ساعت ۲۳:۳۰ 🔹 شبکه_سه :مردی از جنس بلور | ساعت ۹:۱۰ ✏️آژانس شیشه ای | ساعت ۱۴:۱۵ ✏️تولد دوباره | ساعت ۱۹:۱۵ 🔹 شبکه_چهار : سارا | ساعت ۲۰:۴۵🔹 شبکه_پنج : ماجراهای هاکلبری فین | ساعت ۹ افسانه…
 فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99 + ساعت پخش

اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99 و ساعت پخش آنها در شبکه های سیما در تاریخ 99/06/28 را ببینید
 

 

فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 28 شهریور 99

 

🔹 شبکه_یک :

شهریور ۲۰ | ساعت ۱۶

ویلایی ها | ساعت ۲۳:۱۵


🔹 شبکه_دو :

چراغ های ناتمام | ساعت ۱ بامداد
پینوکیو | ساعت ۸

پدران و دختران | ساعت ۲۳:۳۰


🔹 شبکه_سه :
مردی از جنس بلور | ساعت ۹:۱۰ ✏️
آژانس شیشه ای | ساعت ۱۴:۱۵ ✏️
تولد دوباره | ساعت ۱۹:۱۵


🔹 شبکه_چهار :

سارا | ساعت ۲۰:۴۵

🔹 شبکه_پنج :

ماجراهای هاکلبری فین | ساعت ۹

افسانه کلورات | ساعت ۱۳:۳۰


🔹 شبکه_شما :

مرغ دریایی | ساعت ۱۳:۳۰


🔹 شبکه_کودک :

انیمیشن رودولف گربه سیاه | ساعت ۱۴

🔹 شبکه_امید :

عملیات آجیلی ۲ | ساعت ۹

انیمیشن گوبی | ساعت ۱۷:۴۵

🔹 شبکه‌_افق

جهان نو ۲ | ساعت ۱۰

سجاده آتش | ‌ساعت ۱۸:۳۰