1 ​ 2 مقایسه قدرت خرید خودرو در ایران و آمریکا !!

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مقایسه قدرت خرید خودرو در ایران و آمریکا !!

خودرو های رایج صفر کیلومتر در ایالات متحده آمریکا به قیمت های زیر قابل خرید هستند ۱ - هوندا سیویک / قیمت : ۱۸۹۴۰ دلار معادل دستمزد ۱۴۲ روز کار کارگر در آمریکا ۲ - تویوتا کمری / قیمت : ۲۳۶۴۵ دلار معادل دستمزد ۱۷۷ روز کار کارگر در آمریکا ۳ - تویوتا کرولا / قیمت : ۱۸۶۰۰ دلار معادل دستمزد ۱۳۹ روز کار کارگر در آمریکا ۴ - هوندا آکورد / قیمت : ۲۳۵۷۰ دلار معادل دستمزد ۱۷۷ روز کار کارگر در آمریکا 🔻 ارزان ترین خودرو ایران :پراید ۱۱۱ / قیمت : ۱۳۰ میلیون تومان معادل دستمزد ۱۳۰۰ روز کار کارگر در ایران  …

تبلیغات بنری
خودرو های رایج صفر کیلومتر در ایالات متحده آمریکا به قیمت های زیر قابل خرید هستند ۱ - هوندا سیویک / قیمت : ۱۸۹۴۰ دلار معادل دستمزد ۱۴۲ روز کار کارگر در آمریکا ۲ - تویوتا کمری / قیمت : ۲۳۶۴۵ دلار معادل دستمزد ۱۷۷ روز کار کارگر در آمریکا ۳ - تویوتا کرولا / قیمت : ۱۸۶۰۰ دلار معادل دستمزد ۱۳۹ روز کار کارگر در آمریکا ۴ - هوندا آکورد / قیمت : ۲۳۵۷۰ دلار معادل دستمزد ۱۷۷ روز کار کارگر در آمریکا 🔻 ارزان ترین خودرو ایران :پراید ۱۱۱ / قیمت : ۱۳۰ میلیون تومان معادل دستمزد ۱۳۰۰ روز کار کارگر در ایران  …
 مقایسه قدرت خرید خودرو در ایران و آمریکا !!

خودرو های رایج صفر کیلومتر در ایالات متحده آمریکا به قیمت های زیر قابل خرید هستند

۱ - هوندا سیویک / قیمت : ۱۸۹۴۰ دلار

معادل دستمزد ۱۴۲ روز کار کارگر در آمریکا


۲ - تویوتا کمری / قیمت : ۲۳۶۴۵ دلار

معادل دستمزد ۱۷۷ روز کار کارگر در آمریکا


۳ - تویوتا کرولا / قیمت : ۱۸۶۰۰ دلار

معادل دستمزد ۱۳۹ روز کار کارگر در آمریکا


۴ - هوندا آکورد / قیمت : ۲۳۵۷۰ دلار

معادل دستمزد ۱۷۷ روز کار کارگر در آمریکا


🔻 ارزان ترین خودرو ایران :

پراید ۱۱۱ / قیمت : ۱۳۰ میلیون تومان

معادل دستمزد ۱۳۰۰ روز کار کارگر در ایران

 

 

منبع : مجله خودرو