تبلیغات بنری
کیسه هوای میانی بین دو صندلی؛ تکنولوژی جدید هوندا که با جاز به بازار می‌آیدهوندا جاز جدید، قرار است تبدیل به اولین برند شرکت خودروسازی هوندا در بازارهای اروپایی شود که به صورت استاندارد در قسمت میانی سرنشینان جلو مجهز به ایربگ ایمنی شده است. این کیسه هوا در قسمت عقب صندلی راننده تعبیه شده و هنگام وقوع تصادف های جانبی، از برخورد سر دو سرنشین جلو به یکدیگر جلوگیری می کند
 کیسه هوای میانی بین دو صندلی؛ تکنولوژی جدید هوندا که با جاز به بازار می‌آید

کیسه هوای میانی بین دو صندلی؛ تکنولوژی جدید هوندا که با جاز به بازار می‌آید

هوندا جاز جدید، قرار است تبدیل به اولین برند شرکت خودروسازی هوندا در بازارهای اروپایی شود که به صورت استاندارد در قسمت میانی سرنشینان جلو مجهز به ایربگ ایمنی شده است.

 این کیسه هوا در قسمت عقب صندلی راننده تعبیه شده و هنگام وقوع تصادف های جانبی، از برخورد سر دو سرنشین جلو به یکدیگر جلوگیری می کند