1 ​ 2 90 درصد بستری شدگان واکسن نزده اند

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

90 درصد بستری شدگان واکسن نزده اند

بستری های کرونا,

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران اعلام کرد: 90 درصد بستری شدگان واکسن نزده اند . زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران اظهار داشت: ٩٠ درصد بستری شدگان مبتلا به کووید-١٩ واکسن نزده اند. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران گفت: احتمال مبتلا افرادی که واکسن نزده اند پنج برابر، احتمال بستری شدن ٢٩ برابر و مرگ میرشان ١١ برابر افراد واکسینه شده است.

تبلیغات بنری
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران اعلام کرد: 90 درصد بستری شدگان واکسن نزده اند . زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران اظهار داشت: ٩٠ درصد بستری شدگان مبتلا به کووید-١٩ واکسن نزده اند. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران گفت: احتمال مبتلا افرادی که واکسن نزده اند پنج برابر، احتمال بستری شدن ٢٩ برابر و مرگ میرشان ١١ برابر افراد واکسینه شده است.
90 درصد بستری شدگان واکسن نزده اند

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران اعلام کرد: 90 درصد بستری شدگان واکسن نزده اند .

زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران اظهار داشت: ٩٠ درصد بستری شدگان مبتلا به کووید-١٩ واکسن نزده اند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران گفت: احتمال مبتلا افرادی که واکسن نزده اند پنج برابر، احتمال بستری شدن ٢٩ برابر و مرگ میرشان ١١ برابر افراد واکسینه شده است.

برچسب ها : ,