تبلیغات بنری
کتاب ممنوعه «همسایه‌ها»ی احمد محمود همچنان فروخته میشود

 ایسنا نوشت: «همسایه‌ها»ی احمد محمود همچنان یکی از کتاب‌های ممنوع است که نسخه اُفستش در خیابان و بساط دست‌فروشی‌ها به راحتی در دسترس است. پسر نویسنده نسبت به این موضوع اعتراض دارد و می‌گوید چطور نمی‌توانند جلو چاپ غیرقانونی کتاب را بگیرند؟ این موضوع مایه تأسف است.

ادامه مطلب
لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز