​ 2 ادبیات - شعر - داستان های کهن

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ادبیات - شعر - داستان های کهن

مطالب جامع درباره ادبیات کهن ایران و جان , اشنایی با انواع فرهنگ و رسومات

مطالب جامع درباره ادبیات کهن ایران و جان , اشنایی با انواع فرهنگ و رسومات

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
کتاب ممنوعه «همسایه‌ها»ی احمد محمود همچنان فروخته میشود

 ایسنا نوشت: «همسایه‌ها»ی احمد محمود همچنان یکی از کتاب‌های ممنوع است که نسخه اُفستش در خیابان و بساط دست‌فروشی‌ها به راحتی در دسترس است. پسر نویسنده نسبت به این موضوع اعتراض دارد و می‌گوید چطور نمی‌توانند جلو چاپ غیرقانونی کتاب را بگیرند؟ این موضوع مایه تأسف است.

ادامه مطلب