تبلیغات بنری
 لعبت گرانپایه | آشنایی با دکتر لعبت گرانپایه بانوی واقف و فداکار ایرانی معروف به جراح نیازمندان

دکتر لعبت گرانپایه، به مدت پنج سال به همراه یک تیم پزشکی، پنجاه و چهار هزار ویزیت و هزار و پانصد عمل جراحی رایگان در مناطق محروم داشته است. لعبت گرانپایه بانوی واقف و فداکار ایرانی معروف به جراح نیازمندان است. در پنج سال به همراه یک تیم پزشکی در 54 هزار ویزیت و یک هزار و 500 حراجی رایگان در مناطق محروم کشور شرکت کرده است

لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز