​ 2 احمدمهرانفر

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

احمدمهرانفر

احمدمهرانفر,6پایتخت,کرونا,

پایتخت 6 دیشب بعد از پخش قسمت 15 بصورت موقت تعطیل شد تا بعد از اتمام بیماری کرونا , ادامه فیلمبرداری ان ظیط شود . احمد مهرانفر یکی از بازیگران اصلی پایتخت شش در اینتستاگرام خود پستی درباره پایان موقت سریال «پایتخت۶»منتشر کرد  

تبلیغات بنری
پست اینستاگرامی احمدمهرانفر در پایان موقت سریال «پایتخت۶»

پایتخت 6 دیشب بعد از پخش قسمت 15 بصورت موقت تعطیل شد تا بعد از اتمام بیماری کرونا , ادامه فیلمبرداری ان ظیط شود . احمد مهرانفر یکی از بازیگران اصلی پایتخت شش در اینتستاگرام خود پستی درباره پایان موقت سریال «پایتخت۶»منتشر کرد