​ 2 اخبار جعلی کرونا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اخبار جعلی کرونا

شیوع کرونا,اخبار جعلی کرونا,

در این روزها علاوه بر قطع زنجیره شیوع کرونا، باید زنجیره اخبار جعلی کرونایی را هم قطع کنیم.  

تبلیغات بنری