​ 2 اخبار روز شنبه 16 فروردین 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اخبار روز شنبه 16 فروردین 99

نتتانیاهو,کرونا,اسراییل,اخبار روز شنبه 16 فروردین 99,

روزنامه خراسان - بنی گانتس رئیس حزب تازه تاسیس آبی- سفید که در خلال یک سال گذشته به رقیب سرسخت انتخاباتی حزب حاکم لیکود به ریاست نتانیاهو تبدیل شده بود و در سه انتخابات زودهنگام ظرف یک سال پا به پای نتانیاهو پیش رفت، در اقدامی غیرمنتظره با حمایت حزب لیکود و شخص نتانیاهو به تازگی  به ریاست کنست( پارلمان) این رژیم انتخاب شد.   این موضوع بلافاصله واکنش خشمگینانه هم حزبی های گانتس ازجمله یعلون و لاپید را برانگیخت و برهمین اساس برخی از فروپاشی حزب آبی – سفید سخن می گویند.   حال سوالی…

تبلیغات بنری