​ 2 اسراییل

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اسراییل

اسراییل,

اسراییل,

تبلیغات بنری
سرقت ابرهای آسمان ایران توسط اسراییلی ها

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی گفت:- "تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی‌هاست؛ مراکز علمی که در کشور وجود دارد مطالعه‌ای در این خصوص انجام داده‌اند که نتیجه مطالعات این موضوع را تأیید می‌کند".