​ 2 ایران خودرو 1399

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ایران خودرو 1399

ایران خودرو 1399,

شرکت ایران خودرو در حالی میزان فروش خود را در سال ۹۸ نزدیک ۴۲ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داده که میزان تولید خودروی این کارخانه در این مدت تنها ۲ درصد رشد داشته است. البته میزان تولید خودرو در اسفند ۹۸ نزولی شده و نسبت به بهمن ماه ۲۱ درصد کاهش یافته است

تبلیغات بنری
 تولید ایران‌خودرو نزولی شد

شرکت ایران خودرو در حالی میزان فروش خود را در سال ۹۸ نزدیک ۴۲ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داده که میزان تولید خودروی این کارخانه در این مدت تنها ۲ درصد رشد داشته است. البته میزان تولید خودرو در اسفند ۹۸ نزولی شده و نسبت به بهمن ماه ۲۱ درصد کاهش یافته است

ادامه مطلب