​ 2 اینستاگرام بهتاش

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اینستاگرام بهتاش

بهتاش,بهرام افشاری,سلنا گومز,اینستاگرام بهرام افشاری,اینستاگرام بهتاش,

بهتاش (بهرام_افشاری) هم رده با سلنا گومز بهرام افشاری طی مدت پخش "پايتخت ۶" یک میلیون نفر فالوور به فالوورها‌ی‌ش اضافه شد، استوری او به بازدید ۵۰ میلیونی رسید و لایو اینستاگرامی او نیز ۱۴۵ هزار نفر بازدیدکننده آنلاین دا‌شت که این موضوع خود یک تحول در زمینه ارتباطات است. این درحالی است که آمار لایو اینستاگرام مربوط به دو شب گذشته سلنا گومز و #مایلی_سایرس با ۱۸۷ هزار مخاطب بوده است.  

تبلیغات بنری
بهتاش (بهرام_افشاری) هم رده با سلنا گومز

بهرام افشاری طی مدت پخش "پايتخت ۶" یک میلیون نفر فالوور به فالوورها‌ی‌ش اضافه شد، استوری او به بازدید ۵۰ میلیونی رسید و لایو اینستاگرامی او نیز ۱۴۵ هزار نفر بازدیدکننده آنلاین دا‌شت که این موضوع خود یک تحول در زمینه ارتباطات است.