​ 2 بازار نفت در قرنطینه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بازار نفت در قرنطینه

هند,قرنطینه,بازار نفت در قرنطینه,

شیوع ویروس کرونا و نبود امکانات مالی در کنار  کمبود در  زیرساختار  بهداشتی و درمانی باعث شد تا اکثر کشورهای درگیر با ویروس کرونا  اقدام به قرنطینه در سطح برخی مناطق، و حتی  در برخی کشورها، قرنطینه سراسری کنند. قرنظیه در کشورهای عمده مصرف کننده انرژی مانند هند و چین، خبر خوبی برای بازار انرژی نیست. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در این کشورها و بقیه کشورهای عمده مصرف کننده، تاثیر مستقیمی بر میزان تقاضای انرژی دارد. قرنطینه در این کشورها  به معنای کاهش رفت و آمد در شهرها…

تبلیغات بنری
قرنطینه سراسری هند و تاثیر آن بر بازار نفت

شیوع ویروس کرونا و نبود امکانات مالی در کنار  کمبود در  زیرساختار  بهداشتی و درمانی باعث شد تا اکثر کشورهای درگیر با ویروس کرونا  اقدام به قرنطینه در سطح برخی مناطق، و حتی  در برخی کشورها، قرنطینه سراسری کنند. قرنظیه در کشورهای عمده مصرف کننده انرژی مانند هند و چین، خبر خوبی برای بازار انرژی نیست. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در این کشورها و بقیه کشورهای عمده مصرف کننده، تاثیر مستقیمی بر میزان تقاضای انرژی دارد. قرنطینه در این کشورها  به معنای کاهش رفت و آمد در شهرها و کاهش میزان استفاده مردم از خودروهای شخصی و سیتسم حمل و نقل عمومی  و نیز خطوط هوایی است.

ادامه مطلب