​ 2 برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 25 اردیبهشت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 25 اردیبهشت

برنامه فرصت برابر 25 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 25 اردیبهشت,جدول درسی دروس تلویزیونی پنجشنبه 25 اردیبهشت 99,جدول زمانبندی دروس فردا 25 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش 25 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی پنج شنبه 25 اردیبهشت 99,مدرسه تلویزیونی ایران 23 اردیبهشت 99,

جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول  ♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ ♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨ ♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧ ♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
 

ادامه مطلب